Bloq


Siz bilirdiz?

Öpmək, qucağlamaq, əl tutmaq... Özünüzü itirdiz?

Çox vaxt salamı verəndə, onunla bir yerdə biz hansısa jest edirik. Hər ölkənin, dünyanın hər bir guşəsinin öz xüsusiyyətləri var, hətta bir ölkənin cürbəcür regionlarında adətlər fərglənə bilər. Məsələn, fransızlar salamlaşanda öpüşürlər. Öpüş sayı yerindən asılı olaraq dəyişir. Əksər bölgələrində, salamlar əsasən iki öpüş ilə müşayət olunur.
Müsəlman ölkələrində insanlar, ürəyin əl qoyub salamaleykum ("sülh sizinlədi") söyləyirlər. Yəhudilər ivrit dilində şalom alexem deyirlər, bu söz ərəb dilində də eyni məna daşıyır. İntuitlər və laplandlar salamlaşanda burunlara toxunurlar ki, yoxlasınlar donub ya yox.

Qərbdə əl verirlər. Bu jest insanların xasiyyəti barədə çox şey danışa bilər.

Asiyada, hörmət əlaməti olaraq yüngülcə təzim edirlər: Çində yalnız başını əyirlər: Yaponiyada isə kəmərə kimi əyilirlər (bu ojigi adlanır), Hindistanda isə kəmərə kimi əyilib dua şəkilində əllərini bitişik edirlər.

İspanlar, meksikalılar və ingiltərədə sakslar qucaqlaşırlar ("Hug"): onlar əl verib bir-birinin kürəyinə vururlar. Əvvəllər insanlar belə silahın olub olmamasını yoxlayırdılar.

Və ən qəribə salamlaşma Tibetdədi - görüşmək üçün, onlar dil göstərirlər!

http://www.clickjapan.org/Coutumes_et_fetes_japonaises/vie_quotidienne.htm

http://www.easyvoyage.com/chine/tibet

http://www.iletaitunehistoire.com/genres/documentaires/lire/dire-bonjour-dans-le-monde-bibliddoc_028

 

entreprise

Dillər, bütün dünya üçün pasportdur!

Əgər siz ailənizdən, dostlarınızdan və hətta tanış olmayanlardan soruşursunuz ki, səyahətlərdə ən marağlı nədir, əksəriyyət sizə deyəcək ki, bu macəradı, yeni yerləri görməyə bir fürsət, amma əsasən səyahətlər başqa mədəniyyətlərlə tanış olmağa imkan verir.

Həqiqətən, hər bir ölkənin öz tarixi, mədəniyyəti, memarlığı, mətbəxi, sənəti və onun xalqı ilə tanınır. Əlbəttə, hər bir ölkə haqqında onun tarixi, abidələri və s. şeyləri haqqında məlumat toplamaq mümkündür. Bu gün İnternet sayəsində bütün dünyanı belə öyrənmək olar. Amma mən fikirləşirəm ki, ən maraqlısı odur ki, ölkəni hiss edə biləsən, onun sakinlərinə rast gəlib onlarla danışasan, belə şeylər bizə dünyanı bizə başqa tərəfdən göstərir, həqiqi baxış verir.

Məhz belə anda dil bilməsinin üstünlüyü gözəl olur. Dil - mədəniyyət mahiyyətidir, idiomatik ifadələri öyrənəndə bunu görə bilərik. Məsələn, qeyd edək ki, fransızlarda "ingliscə getmək" ifadəsini istifadə edirlər, ingilislər isə əksinə, "fransızscə getmək" deyirlər. Başqa dildə danışmaq, hətta mükəmməl olmasa da, bütün dünyanı kəşf etməyin ən yaxşı üsuldur.

femmes joyeuses

İdiomatik ifadələr.

Biz hər gün idiomatik ifadələr, atalar sözləri fikirləşmədən, kortəbii istifadə edirik. Əksər hallarda, insan çox yaxşı başa düşür, biz nə demək istəyirik, çünki bu ifadələri hamı bilir və istifadə edir.

Amma xarici insanlarnan danışanda vəziyyət çətinləşir, çünki əcnəbilər üçün, istifadə etdiyimiz ifadələr tez-tez mənaları itirir.

Məsələ bundadır ki, bu ifadələri izah etmək çətindir. Onlar bir çox suallar yarada bilər, amma onları öyrənmək həmişə maraqlı hətta əyləncəlidir. Bunun üçün sizə ingilis idiomatik ifadələrin və onların fransız ekvivalentləri və onların kifayət qədər maraqlı hərfi tərcümələrin kiçik siyahını təqdim edirik.

Misallar

It rains cats and dogs

signification : Il pleut des cordes

Traduction littérale : il pleut des chats et des chiens

 

Once in a blue moon

Signification : Très rarement, une fois tous les 36 du mois

Traduction littérale : une fois dans la lune bleu

 

Silence is golden

Signification : La parole est d’argent mais le silence est d’orTraduction littérale : Le silence est d’or

 

 Time will tell – Time will show

 Signification : Qui vivra verra, Le temps nous le dira

 Traduction littérale : Le temps nous dira – le temps nous montrera

 

 To have a frog in one’s throat

 Signification : Avoir un chat dans la gorge

 Traduction littérale : Avoir une grenouille dans la gorge

 

 No beating around the bush

 Signification : Ne pas tourner autour du pot

 Traduction littérale : Pas de coup autour du buisson

 

 There are plenty of fish in the sea

 Signification : Une de perdu, dix de retrouvé

 Traduction littérale : Il y a beaucoup de poissons dans la mer

 

 Go fly a kite

 Signification : Va voir ailleurs si j’y suis – Va te faire cuir un œuf

 Traduction littérale : Va voler un cerf-volant

 

 I could eat a horse

 Signification : J’ai une faim de loup

 Traduction littérale : Je pourrais manger un cheval

 

 It never rains but it pours – Misery loves company

 Signification : Un malheur n’arrive jamais seul

 Traduction littérale :Il ne pleut jamais mais il pleut à verse – La misère aime la compagnie

 

 Never say die

 Signification : N’abandonne jamais, ne désespère jamais

 Traduction littérale :Ne dis jamais mort

 

 No pain no gain

 Signification : On a rien sans rien, on obtient rien sans effort

 Traduction littérale : Pas de douleur pas de gain

 

 Practice makes perfect

 Signification : C’est en forgeant qu’on devient forgeron

 Traduction littérale : La pratique rends parfait

 

 To throw in the towel

 Signification : Donner sa langue au chat, jeter l’éponge, abandonner

 Traduction littérale : Jeter la serviette

 

 There is no place like home

 Signification : Rien ne vaut son chez soi

 Traduction littérale :Il n’y a pas d’endroit comme sa maison

 

 It’s none of your business

 Signification : Ce ne sont pas tes affaires, ce ne sont pas tes oignons.

 Traduction littérale :Ce n’est pas de votre entreprise

 

 To stand someone up

 Signification : Poser un lapin à quelq’un

 Traduction littérale : Tenir quelqu’un debout

Straight from the horse’s mouth

Signification : Être sur de quelque chose. Savoir quelque chose d’une source sure.

Traduction littérale : Directement de la bouche du cheval

 

 To have plenty of cheek

 Signification : Ne pas avoir froid aux yeux – Avoir du culot (Se dit de quelqu’un qui n’a peur de rien, imprudent)

 Traduction littérale : Avoir beaucoup de joue

 

 Buy something for a song

 Signification : Acheter quelque chose pour une bouchée de pain

 Traduction littérale : Acheter quelque chose pour une chanson

 

 To be strong as a horse

 Signification : Être fort comme un boeuf

 Traduction littérale :Être fort comme un cheval

 

 Like father like son

 Signification : Tel père tel fils

 Traduction littérale :Comme le père comme le fils

 

 Like two peas in a pod

 Signification : Se ressembler comme deux gouttes d’eau

 Traduction littérale : Comme deux petits pois dans une nacelle

 

 Birds of a feather flock together

 Signification : Qui se ressemble s’assemble

 Traduction littérale : Les oiseaux à plume se regroupent ensemble

 

 To be as free as a bird

 Signification : Être libre comme l’air

 Traduction littérale :Être aussi libre qu’un oiseau

 

 The early bird cathes the worm

 Signification : Le monde appartient à ceux qui se lève tôt.

 Traduction littérale : L’oiseau tôt/matinal attrape le ver

 

 To kill two birds with one stone

 Signification : Faire d’une pierre deux coup

 Traduction littérale :Tuer deux oiseaux avec une seul pierre

 

 You can’t teach an old dog new tricks

 Signification : On apprends pas au vieux singe à faire la grimace

 Traduction littérale :Tu peux pas enseigner à un vieux chien de nouvelles ruses

 

 You can’t have your cake and eat it

 Signification : On ne peux pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

 Traduction littérale : Tu ne peux pas avoir ton gâteau et le manger

 

 To get cold feet

 Signification : Avoir la frousse, avoir le trac

 Traduction littérale : Avoir les pieds froids

 

 Easy on the eyes

 Signification : se dit d’une personne agréable à regarder, attirante.

 Traduction littérale :Facile sur les yeux

 

 To be dressed to kill

 Signification : Être sur son trente et un

 Traduction littérale : Être habillé pour tuer

 

Pour conclure, nous pourrons dire qu'apprendre des expressions idiomatiques anglaises, c'est simple comme bonjour / easy as pie (simple comme une tarte).

Siz bilirdiz ki,...

İnglis dilində ən uzun söz 45 hərfdən ibarətdir?

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis - bu, ingilis dilinin Oksford lüğətinə (Krulwich) yazılmış texniki olmayan və xüsusi terminlərə aid olmayan sözdür. Həmin söz hər hansı bir maddə udandan sonra nəfəsin çətinləşməsini bildirir.

Bununla yanaşı, bu dünyanın ən uzun sözü deyil. Alman dilində 63 hərfdən ibarət söz var (Dutertre) Rindfleischetikettierungsuberwachungsaufgabenubertragungsgesetz, bu, ən uzun sözlərdən biridir! Bu, mal ətinin (Dutertre), test üsulu nizama salan qanunun adıdır. Almanlar bu sözdən o qədər yorulmuşdur ki, 2013-ci ilin (Vasagar) iyun ayında almaniya parlamenti tərəfindən ləğv edilib.

Almaniya öz uzun sözləri ilə həmişə məhşur olub, çünki onlar sözləri birləşdirib təzə söz yaratmağı çox sevirlər (Vasagar).

Məsələn, Donaudampfschifffahrtselektrizittenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft 80 hərfdən ibarətdir. Faktiki olaraq bu söz bir neçə sözün birləşməsindən əmələ gəlib və "Elektrik xidmət bürosunun Dunay gəmilərinin idarəsinin işçilərin assosiasiya"nı bildirir. (Vasagar)
Fransız dilində ən uzun söz əslində çox da uzun deyil. Birinci yer anticonstitutionnellement (konstitusiyaya qarşı) sözü tutur. Bu sözlər marağlı olsa da, onların böyük hissəsi gündəlik həyatda istifadə edilmir.

Bibliography/Biblioqrafiya

1) Dutertre, France, and Darren Thompson. "The Longest Word in Europe is…." Cafébabel.com. Babel International, 10 Mar. 2009. Web. 18 June 2013  http://www.cafebabel.co.uk/article/29212/longest-word-europe-audio-letters-words.html

2) Krulwich, Robert. "What's The Longest Word In The English Language?" NPR. NPR, 21 Jan. 2011. Web. 18 June 2013  http://www.npr.org/blogs/krulwich/2011/01/21/133052745/whats-the-longest-word-in-the-english-language

3) Vasagar, Jeevan. "Germany Drops Its Longest Word: Rindfleischeti..." The Telegraph. Telegraph Media Group, 03 June 2013. Web. 18 June 2013  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/10095976/Germany- drops-its-longest-word-Rindfleischeti....html